در حال بارگذاری ...

بازدید مسئولین سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان از پردیس امام جعفر صادق(ع) ایلام

روز دوشنبه 9236 جناب آقای خاکی رئیس اداره خدمات آموزشی و فارغ التحصیلان و خانم سهرابی کارشناس مسئول آموزش دانشگاه فرهنگیان از پردیس امام جعفر صادق(ع) خواهران ایلام بازدید به عمل آوردند. ابتدا در خصوص مسائل و مشکلات پردیس …

روز دوشنبه 92/3/6 جناب آقای خاکی رئیس اداره خدمات آموزشی و فارغ التحصیلان و خانم سهرابی کارشناس مسئول آموزش دانشگاه فرهنگیان از پردیس امام جعفر صادق(ع) خواهران ایلام بازدید به عمل آوردند. ابتدا در خصوص مسائل و مشکلات پردیس جلسه ای با حضور مهمانان و کارکنان آموزش برگزار گردید و سپس از حوزه امتحانی و قسمت های مختلف پردیس بازدید به عمل آوردند


نظرات کاربران